Toa tsy hitanay izay tadiavinao. Angamba ny fikarohana dia afaka manampy.