Der Relativsatz - Etwas Prazisieren

Alemanina Der Relativsatz - Etwas prazisieren(for Fortgeschrittene)
Mit dem.

Beispiel ny:

1. Der Junge Heisst Jörg. Der Junge kommt aus Deutschland.
(Young dia Jörg.) (Tanora dia avy any Alemana.)

Ilay Junge, avy any Germany, dia i Jörg.
(Ilay tovolahy avy any Alemana dia antsoina hoe Jörg.)

2. Ity Dame ity dia ny Tante. Die Dame besucht mich.
(Ity ramatoa ity no nenitoako.) (Mitsidika ahy i Madam.)

Ity vehivavy ity, izay manatrika ahy, dia ny Tante.
(Ilay ramatoa nitsidika ahy dia nenitoako / nenitoako.)

(Der)
Anarana
: Ilay lehilahy, izay tonga, dia ny lehiben'ny mpitsabo.
Akkusativ: Ilay lehilahy izay tiako, dia ny lehiben'ny mpampianatra ahy.
datif: Ilay lehilahy, izay tiako, dia ny lehiben'ny mpitsabo.
Anarana: Ilay lehilahy, ny anarany Hans, dia ahy ny lehiben'ny mpampianatra.
Prapor. + Akku.: Ilay lehilahy izay niandry ahy, dia ny lehiben'ny mpampianatra ahy.
Prapor..: + Date Ilay lehilahy azoko lazaina, dia ny lehiben'ny mpitsabo.Mety ho liana amin'ny: Tianao ve ny hianatra ny fomba mora sy haingana indrindra hahazoana vola izay tsy mbola noeritreretin'ny olona? Fomba voalohany ahazoana vola! Ambonin'izany, tsy ilaina ny renivola! Ho an'ny antsipiriany KITIHO ETO

(DAS)
Anarana: Ilay zaza izay mijoro eto, dia ny neffe.
Akkusativ: Ilay zaza izay miantso ahy, dia ny neffe.
datif: Ilay zaza, izay sotroiko ny sakaiza, dia ny neffe.
Anarana: Ilay zaza, ny anarany hoe Uwe, dia ny neffe.
Prapor. + Akku.: Ny zaza, noho izaho mividy bonbons, dia ny neffe.
Prapor..: + Date Ilay zaza, ny anarako dia Neffe.

(DIE)
Anarana:
Ny vehivavy izay mandeha any, dia ny Biolehrerin.
Akkusativ: Ny vehivavy izay tiako, dia ny Biolehrerin.
datif: Ny vehivavy, izay miarahaba ahy, dia ny Biolehrerin.
Anarana: Ny vehivavy, ny lehilahin'ny lehilahy, dia ny Biolehrerin.
Prapor. + Akku.: Ny vehivavy, noho izany, mividy ny flowers dia ny Biolehrerin.
Prapor. + Datif: Die Frau, von der ich dir.


(Dié-Plural)
Anarana:
Ny olona izay mijoro eto, dia ny relatives.
Akkusativ: Ny olona izay noraisiko, dia ny relatives.
datif: Ny olona, ​​antsoina hoe ich schreibe, sind meine Verwandte.
Anarana: Ny olona izay mahita ny masonao dia ny havako.
Prapor. + Akku.: Ny olona izay mividy ahy, dia ny relatives.
Prapor..: + Date Ny olona, ​​amin'ny lahateny, dia ny relatives.

Übung: Wir ergaenzen die Relativpronomen:

1. Das Buch, ich ich suche, ist ein Englischbuch.
2. Der Computer, ich .. ich kaufe, ist nicht so billig.
3.Die Tasche,…. rot ist, finde ich preiswert.
4. Der Mann,…. in unserem Block wohnt, ist Architekt.
5Das ist das Madchen, ich .. ich sehr liebe.
6.Die Stadt, ao amin'ny…. ich lebe, istle.
7.Der Verbrecher, Sary .. Saripika maty Polizei vera, kommt aus Köln.
8.Die Dame,… .. Ehemann gestorben ist, ist sehr traurig.
9.Das Bett,… .. izay namboarina ho an'ny daholobe, lasa izay.
10.Das Gebaude, ao amin'ny…. ich studiere, ist 1967 gebaut.Mety ho tianao koa ireto
fanehoan-kevitra