Isa anglisy

Amin'ity lesona anglisy ity Isa anglisy Ho hitantsika eo ny fitantarana. Voalohany dia hanoratra isa amin'ny teny anglisy hatramin'ny 10, izany hoe isa amin'ny teny anglisy, avy eo isa amin'ny teny anglisy hatramin'ny 100, ary avy eo dia hanoratra fehezanteny ohatra momba ny isa amin'ny teny anglisy. Hianatra momba ny tsipelina sy fanononana isa amin'ny teny anglisy isika.Amin'ity lohahevitra ity amin'ny laharana anglisy, dia hodinihinay ireto lohahevitra manaraka ireto:

 • Tarehimarika anglisy
 • Isa hatramin'ny 100 amin'ny teny anglisy
 • Ny tsipelina sy ny fanononana ny isa amin'ny teny Anglisy
 • Fomba fanaovana tsianjery isa amin'ny teny anglisy
 • Ahoana ny fomba fanonona isa isa amin'ny teny anglisy
 • Ahoana ny fomba hanonona ny isa tapaka amin'ny teny anglisy
 • Ahoana ny fomba fanonona ny isan-jato amin'ny anglisy
 • Ahoana ny fomba famakiana daty sy taona amin'ny teny anglisy


Ahoana ny fomba fanoratana isa amin'ny teny anglisy

Isa anglisy; Toy ny tarehimarika Tiorka ihany, dia noforonina araka ny rafitra iray voafaritra. Na izany aza, raha takatrao ny lojik'ilay asa, dia hianaranao haingana ny fomba fanoratra sy ny fanononana ireo isa ireo. Amin'ity sehatra ity, voalohany, tokony hianaranao ny tsipelina sy ny fanononana ny isa rehetra amin'ny 1 ka hatramin'ny 100. Na izany aza, tokony hataonao loha laharana ny fametrahana ny isa rehetra hatramin'ny 1 ka hatramin'ny 10. Azontsika atao ny milaza fa ny fianarana isa hafa amin'ny 10 ka hatramin'ny 100 dia ho mora kokoa.

Mandra-pahatongan'izany, andao hanampy fanamarihana kely: Raha te-hianatra ny isa alemana rehetra manomboka amin'ny aotra ka hatramin'ny an-tapitrisany miaraka amin'ny tsipelina sy ny fanononana azy ianao dia jereo ny lesonay: Alemana

Ankehitriny dia manohy ny lohahevitra momba ny isa anglisy isika. Voalohany, andao homentsika sary ianao, dia ndao soratana tsirairay amin'ny teny anglisy ny isa.

teny anglisy

fanaterana an-trano
fitehirizana entana

Ireto ambany ireto ny isa anglisy hatramin'ny zato ka hatramin'ny zato.Isa anglisy

 • 0 - aotra (ziro)
 • 1 - iray (van)
 • 2 - roa (tu)
 • 3 - telo (karazany)
 • 4 - efatra (ho an'ny)
 • 5 - dimy (lesoka)
 • 6 - enina (cycs)
 • 7 - fitiavana (fitiavana)
 • 8 - valo (eyt)
 • 9 - renibeny (nayn)
 • 10 - folo (hoditra)
 • 11 - iraika ambin'ny folo (elevin)
 • 12 - roa ambin'ny folo
 • 13 - telo ambin'ny folo (lanonana)
 • 14 - efatra ambin'ny folo (fortiin)
 • 15 - dimy ambin'ny folo (fiftiin)
 • 16 - enina ambin'ny folo (sikstiin)
 • 17 - fito ambin'ny folo (mifaly)
 • 18 - valo ambin'ny folo (valo ambin'ny folo)
 • 19 - sivy ambin'ny folo (nayntiin)
 • 20 - roapolo (tuberty)
 • 21 - iraika amby roapolo
 • 22 - roa amby roapolo (tuventi tu)
 • 23 - telo amby roapolo (tuventiy tırii)
 • 24 - efatra amby roapolo (ho an'ny tuventiy)
 • 25 - dimy amby roapolo (tuventiy fayf)
 • 26 - enina amby roapolo (tuventiy siks)
 • 27 - fito amby roapolo (fitiavana tuventy)
 • 28 - valo amby roapolo (tuventiy eyt)
 • 29 - sivy amby roapolo (tuventiy nayn)
 • 30 - telopolo (törtiy)
 • 31 - iraika amby telopolo (van törtiy)
 • 32 - roa amby telopolo (törtiy tu)
 • 33 - telo amby telopolo (törtiy tıri)
 • 34 - efatra amby telopolo (ho an'ny törtiy)
 • 35 - dimy amby telopolo (törtiy fayf)
 • 36 - enina amby telopolo (törtiy siks)
 • 37 - fitiavana telopolo (fitiavana törtiy)
 • 38 - Valo amby Telopolo
 • 39 - sivy amby telopolo (Törtiy Nayn)
 • 40 - efapolo (fortiy)
 • 41 - iraika amby efapolo (fortiy van)
 • 42 - roa amby efa-polo (fortiy tu)
 • 43 - telo amby efapolo (karazana fortiy)
 • 44 - efatra amby efa-polo (efa-polo ho)
 • 45 - dimy amby efa-polo (fortiy fayf)
 • 46 - Enina amby efapolo (fortiy siks)
 • 47 - Fito amby efapolo (fitiavana fortiy)
 • 48 - Forty-valo (fortiy eyt)
 • 49 - sivy amby efapolo (fortiy nayn)
 • 50 - dimampolo (fifti)
 • 51 - iraika amby dimam-polo (fifti van)
 • 52 - roa amby dimampolo (fifti tu)
 • 53 - telo amby dimampolo
 • 54 - efatra amby dimam-polo (fifti ho an'ny)
 • 55 - dimy amby dimampolo (fifti fayf)
 • 56 - enina amby dimampolo (fifti sikti)
 • 57 - tia dimam-polo (fitiavana fifti)
 • 58 - valo amby dimampolo
 • 59 - sivy amby dimam-polo (fifti dimn)
 • 60 - enimpolo (siksti)
 • 61 - iraika amby enimpolo (vanim-bolo)
 • 62 - roa amby enimpolo (siksti tu)
 • 63 - telo amby enimpolo
 • 64 - efatra amby enimpolo (ho an'ny siksti)
 • 65 - dimy amby enimpolo (siksti fayf)
 • 66 - enina amby enimpolo (siksti siks)
 • 67 - fitiavana enim-polo (fitiavana)
 • 68 - valo amby enimpolo
 • 69 - sivy amby enimpolo (siksti nayn)
 • 70 - fitopolo (mifaly)
 • 71 - iraika amby fitopolo (vanimpito fitopolo)
 • 72 - roa amby fitopolo (fitoti tu)
 • 73 - telo amby fitopolo
 • 74 - efatra amby fitopolo (efatra amby fitopolo)
 • 75 - dimy amby fitopolo (sevinti fayf)
 • 76 - enina amby fitopolo
 • 77 - be fitiavana fitopolo (mifaly ny fitiavana)
 • 78 - valo amby fitopolo (eytiety fahafito)
 • 79 - sivy amby fitopolo (Seventi nayn)
 • 80 - valopolo (eyti)
 • 81 - iraika amby valopolo (eyti van)
 • 82 - roa amby valopolo (eyti tu)
 • 83 - telo amby valopolo
 • 84 - efatra amby valopolo (eyti ho an'ny)
 • 85 - dimy amby valopolo (eyti fayf)
 • 86 - enina amby valopolo (eyti siks)
 • 87 - fitiavana valo-polo (love eyti)
 • 88 - valo amby valopolo (eyti eyt)
 • 89 - sivy amby valopolo (eyti nayn)
 • 90 - Ninety (Naynti)
 • 91 - iraika amby sivifolo (Naynti Van)
 • 92 - roa amby sivifolo (naynti tu)
 • 93 - telo amby sivifolo
 • 94 - efatra amby sivi-folo (naynti ho an'ny)
 • 95 - Dimy amby sivifolo (naynti fayf)
 • 96 - enina amby sivi-folo (naynti siks)
 • 97 - Fito amby sivifolo (fitiavana naynti)
 • 98 - valo amby sivi-folo
 • 99 - sivy amby sivifolo (Naynti Nayn)
 • 100 - zato (tananan-tanana)


isa anglisy, isa anglisy

Raha vantany vao fantatrao ny isa rehetra hatramin'ny 0 ka hatramin'ny 10, dia afaka manohy mianatra ireo isa hafa ianao amin'ny 11 ka hatramin'ny 100. Na izany aza, araka ny efa nolazainay, ny laharam-pahamehanao dia tokony ny isa 1-10! Mandritra izany fotoana izany, aotra (0) dia soratana ho aotra amin'ny Anglisy ary vakiana ho zirou.

Ny anglisy; Ny fampianarana momba an'io fiteny io dia lasa sarobidy rehefa miseho amin'ny sehatra rehetra amin'ny fiainana. Ho an'ny asan'ny olona tsirairay, ny sehatry ny fiofanana ary ny tombontsoany manokana Ny anglisy tsy maintsy manatsara ny fahalalany! Amin'izay fotoana izay, ireo izay manomboka ny fianarany amin'ny teny anglisy no voalohany Teny anglisy mila mampivelatra ny voambolana izy ireo. Ary koa, mahazatra Fanononana? Tokony hokendrena ihany koa ny lamina fianarana. Ankoatra izany, misy taranja sasany tokony hianaran'ny rehetra amin'ny teny anglisy, toy ny amin'ny fiteny hafa eto amin'izao tontolo izao. Ny isa no voalohany! Ny isa anglisy dia mora ianarana, rehefa azonao ny lojikan'ny orinasa dia afaka mahazo vola an-tapitrisany ianao irery. laharana anglisy Afaka milaza izany ao anatin'ny fotoana fohy ianao.Learn English Na inona na inona tanjonao amin'ny anaran'ny, dia tokony ho fantatrao tokoa ny mitovy amin'ny isa sy isa amin'ny teny anglisy. Raha tsy izany dia tsy afaka hifindra amin'ny dingana manaraka amin'ny fanabeazana anglisy ianao. Nomery; Izy io dia misy teny izay tsy maintsy ihodivirana amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainana isan'andro. Isa anglisy ary ny fianianan'izy ireo sy ny fanononana azy dia tokony hianarana tokoa.

Ny isa amin'ny teny anglisy dia mila ianarana mifanaraka amin'ny drafitra manokana. Toy ny fiteny hafa, ny teny anglisy dia miorina amin'ny fitsipika sasany. Ny anglisy; tsy fiteny ianarana amin'ny fomba tsy ara-dalàna na tsy ara-dalàna. Na izany aza, aorian'ny fahazoana ireo fitsipika fototry ny fitenenana sy ny fanoratana amin'ny teny Anglisy, dia ho mora kokoa ny mianatra izay sisa tavela ao aminy. Fianarana isa amin'ny teny anglisy Mifanaraka tsara io famaritana io.

Inona no tokony hoheverinao rehefa mianatra isa amin'ny teny anglisy?

Isa anglisy; Araka ny efa nolazainay teo aloha dia manana gadona ao aminy izy io. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia fehezina mifanaraka amin'ny rafitra iray voafaritra izany. Izany no ahafahanao mianatra nomerao amin'ny teny anglisy mora kokoa. Mianatra ny isa Mety ho toa sarotra izany. Amin'ity fotoana ity dia tokony hanomboka amin'ny fianarana ny isa 1 ka hatramin'ny 10 ianao. Ny fianarana ireo isa ireo dia tsy ho sarotra aminao. Satria tsy maintsy lazainay fa ireo no isa fantatrao any am-pianarana sy amin'ny fahitalavitra ary amin'ny toerana maro hafa.

Manana isa manokana ny isa anglisy. Ny tarehimarika rehetra manomboka amin'ny 12 ka hatramin'ny 19 dia ho mora ianarana amin'ny fanampiana –teen hatramin'ny farany. Amin'ity fotoana ity dia afaka milaza izahay fa ho mora ny asanao rehefa mianatra ny isa amin'ny laharana voalaza. Ny isa hafa ankoatry ny 11 sy 12 dia nalamina mifanaraka amin'ny fitsipika noresahinay. Mety ny mianatra ny isa 20, 30 ary 40 amin'ny isa 10.

Ny fianarana isa eo anelanelan'ny 20-30 na 30-40 dia ho mora kokoa satria hampiasa ny isa 9 nianaranao teo aloha ianao. Ny fianarana ny isa aorian'ny 100 dia atao ao anatin'ny lojika mitovy. Voalohany, tsy maintsy milaza ianao hoe firy ny endrik'ilay isa. ZatoRehefa avy nanapa-kevitra toy ny, roanjato, valonjato, ny ambin'ny isa dia 1 ka hatramin'ny 100. Isa anglisy Tsy maintsy mifanaraka amin'ilay ampahany ianao.

Fianarana isa amin'ny teny anglisy Tena zava-dehibe! Rehefa mampiasa fiteny fitenenana andavanandro, raha resaka raharaham-panjakana na ara-dalàna no resahina Isa anglisy tojo an'i. Ho fanampin'izany, any am-pianarana, any am-pianarana, any an-trano, any an-trano, any an-trano, any amin'ny toeram-pivarotana, any amin'ny toerana maro hafa. Isa anglisy Mila fampahalalana ianao.

Raha tsy fantatrao ny mitovy amin'ny anglisy amin'ny isa na fantatrao tsy feno izy ireo dia hahita olana maro ianao. Raha ny marina dia asa maro no foanana noho io antony io ihany. Amin'ity toe-javatra ity dia tokony hianatra tarehimarika anglisy miaraka amin'ny tsipelina sy ny fanononana azy ianao. Na dia Fianarana ny teny anglisy tsy maintsy manomboka amin'ny isa aloha ianao.

Fanatanjahan-tena miaraka amin'ny isa amin'ny teny Anglisy

 • Misy olona telo-polo ao amin'ny efitrano fipetrahana. (Misy olona 31 ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny.)
 • Lionel Messi dia nahazo ny Ballon D'Or fahenina tamin'ny 2019. (Lionel Messi dia nahazo ny loka fahenina Ballon D'Or tamin'ny 2019.)
 • Olona enin-jato no tsy nanan-kialofana taorian'ny fihotsahan'ny tany. (Olona 600 no tsy nanan-kialofana taorian'ny fihotsahan'ny tany.)
 • Nangataka indroa aho mba hangina. (Nangataka anao hangina in-20 aho.)
 • Nandeha fanintelony tany Frantsa izy tamin'ny 2020. (Nandeha fanintelony tany Frantsa izy tamin'ny taona 2020.)

Ahoana ny fomba famakiana isa isa amin'ny fiteny anglisy?

Famakiana desimaly amin'ny teny anglisy Amin'ny fomba hafa no mitranga raha ampitahaina amin'ny Tiorka. Teboka desimaly Raha vakina ho toy ny teboka, ny ambiny dia vakiana isa isa tsirairay.

 • 5: teboka dimy
 • 30: teboka telo
 • 75: teboka fito dimy
 • 06: isa enina enina
 • 95: dimy sivy dimy

Ahoana ny fomba famakiana isa sombiny amin'ny teny anglisy?

Mamaky isa isa amin'ny teny anglisy Misy ny fitoviana eo amin'ny famakiana desimaly sy isa. Ny mpanisa ny isa vakivaky dia vakiana amin'ny fampiasana isa isa, ary ny isa dia vakiana amin'ny isa isa. Ho fanampin'izay, raha lehibe kokoa noho ny iray ny isa, dia vakiana maro ny isan'ny baiko ao amin'ilay isa. Ny fitsipika resahina dia mihatra amin'ny isa rehetra afa-tsy ny isa 2. Rehefa 2 ny isa ao amin'ny isa, dia misy fitsipika hafa mihatra. Amin'ny toe-javatra toy izany, raha 1 amin'ny antsasany ny isa, raha toa ka lehibe kokoa amin'ny isa ny isa ampahany vakio toy ny.

 • 1/3: ampahatelony
 • 3/5: fahadimy fahatelo
 • 5/8: dimy fahavalo
 • ½: antsasany
 • 3 / 2: telo antsasany

Ahoana ny fomba famakiana isan-jato amin'ny anglisy?

Mamaky isan-jato amin'ny anglisy Mora dia mora izany. Ho fanampin'izay, tsy maintsy milaza isika fa tena ilaina tokoa ny mamaky isan-jato. Ampiasaina indrindra amin'ny fiainana andavanandro sy ny fiainana orinasa izany.

 • 6%: Enina isan-jato
 • 30%: Telopolo isan-jato
 • 36,25%: Enina telopolo teboka roa dimy isan-jato
 • % zato: Zato isan-jato
 • 500%: dimanjato isan-jato

Ahoana ny fomba famakiana vola amin'ny teny anglisy?

Ny fomba iray hafa dia arahana amin'ny famakiana ny habetsaky ny vola amin'ny teny anglisy. Rehefa mamaky ny vola dia vakina aloha ny isa rehetra. Avy eo ampidirina hatramin'ny farany ny vola. Raha ny isa desimaly dia sendra azy ny mamaky ireo fizarana alohan'ny sy aorian'ny teboka misaraka. Ary koa, raha misy ny anaran'ny vola amin'ny vola novakiana dia tsy maintsy ampidirina hatramin'ny farany io anarana io. Na izany aza, ilay voalaza etsy ambony famakiana desimaly tsy mitovy. Izany no antony tsy maintsy ilazantsika fa ny vola ihany no mihatra amin'ireo lalàna ireo. Hanazava miaraka amina ohatra izahay mba hahatakarana tsara ilay lohahevitra!

 • 30 $: Telopolo dolara
 • 55 Euro: Dimy dimampolo euro
 • 150 £: kilao dimam-polo amby zato
 • 12,66 Euro: Enina ambin'ny folo euro enina enimpolo
 • 45,35 $: Dimy amby efa-polo dolara ary dimy amby telopolo cents

Vokatr'izany dia mila miasa mafy ianao amin'ny famakiana ny vola.

Ahoana ny fomba famakiana fepetra amin'ny teny anglisy?

Fandrefesana ny refy anglisy Fanafohezana toy ny amin'ny teny tiorka. Ankoatr'izay dia tokony holazaintsika fa tsy misy fahasarotana amin'ny famakiana ny fandrefesana. Azo atao ny mamaky azy toy ny vakina amin'ny teny tiorka.

 • 50m: Dimampolo metatra
 • 30 km / ora: Telopolo kilometatra isan'ora
 • 12ft: Roa ambin'ny folo metatra
 • 2tsp: Sotro roa sotro

Ahoana ny fomba famakiana ireo taona amin'ny teny anglisy?

Toy ny amin'ny Tiorka, ny famakiana taona amin'ny teny anglisy dia somary sarotra kokoa noho ny famakiana isa ara-dalàna. Nandritra ny taona maro izay misy tarehimarika efatra, voalohany indrindra dia ny isa roa voalohany no vakina ho toy ny isa. Avy eo isika dia tsy maintsy milaza fa ny isa roa manaraka dia vakina ho toy ny isa. Na izany aza, afaka taona vitsivitsy dia tsy azo ampiharina io toe-javatra io.

Indrindra ny 100 taona voalohany amin'ny arivo taona vaovao dia tsy maintsy vakiana amin'ny isa iray manontolo, na dia isa efatra aza izy ireo. Ho fanampin'izany, mahazatra ihany koa ny famakiana azy ireo ho integer misy tarehimarika roa. Millennia, etsy ankilany, dia tsy maintsy vakiana amin'ny integer amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Taonjato vaovao dia vakina ho toy ny integer, araka ny eritreritrareo. Ho fanampin'izany, ny teny hoe arivo dia tsy ampiasaina. Indrindra rehefa mamaky ny arivo taona lasa, dia tsy misy isalasalana ny fampiasana ny teny hoe arivo.

Fomba iray hafa no hita amin'ny famakiana ireo telo taona. Matetika ny mamaky toy ny tarehimarika telo, ary koa ny mamaky isa isa iray arahana tarehimarika roa. Ny tarehimarika roa taona dia vakina ho toy ny integer toy ireo ohatra teo aloha. Ankoatr'izay, azonao atao ny mampiasa ny fitenenana "ny taona" eo am-pamakiana isan-taona mba hisorohana ny fikorontanana. Amin'izany no ahafahana mamaritra manokana ny hevitry ny taona. Na izany aza, ny fanamafisana efa noresahintsika dia tsy natao raha tsy rehefa mamaky roa na telo taona.

Ankoatr'izay, ny taona talohan'ny taona "0" dia BC Vakiana amin'ny fanampiana. BC dia tononina hoe "bisi". Azontsika atao ny manazava ny fomba famakiana ny taona miaraka amin'ny ohatra!

 • 2013: telo ambin'ny folo telo ambin'ny folo na roa arivo
 • 2006: Enina arivo
 • 2000: Roa arivo
 • 2020: Roapolo sy roa arivo
 • 1500: Dimy ambin'ny folo
 • 1850: dimampolo amby valopolo
 • 26: Enina amby roapolo
 • 3000 talohan'i Kristy: Telo arivo tal

Ary farany, tokony hiresaka momba ny fomba famakiana aotra isika. Ny fampiasana zero dia hita amin'ny anglisy anglisy sy anglisy. Nil dia fitenenana fampiasa matetika amin'ny valin'ny fifaninanana ara-panatanjahantena. ahoan-tsy ahoana dia fitenenana izay tsy ampiasaina any Etazonia.

Raha ny amin'ny fiteny iraisan'ny rehetra dia ny saina aloha Ny anglisy fidiram-bola. Tsy kisendrasendra velively izany. Raha ny marina dia henontsika ireo andianteny hoe ny fiteny iraisan'izao tontolo izao dia ny anglisy hatrany hatrany. Amin'izao fotoana izao dia afaka miteny mora foana isika fa ny teny anglisy no fiteny manjaka eto an-tany. Na izany aza, manontany tena ny rehetra ny amin'ny fomba nanjary malaza be ny anglisy.

Mihanaka be ny anglisy; Izy io dia momba ny dingana niainana taorian'ny Revolisiona Indostrialy. Noho ny fanatontoloana ny varotra dia nanomboka nahazo toerana ho azy ny anglisy. Fiteny manerantany; tsy io no fiteny be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao. Sinoa; fiteny iray ampiasain'ny olona betsaka angamba io. Na izany aza, azo antoka fa tsy nahomby tamin'ny fiteny lasa manan-danja toy ny anglisy.

Azontsika atao ny milaza fa ny fiteny iray dia nanjary manerantany noho ny antony ara-toekarena sy ara-politika. Manaraka ny fivoarana niainana taorian'ny Revolisiona Indostrialy Mianatra anglisy lasa mandatory. Ankoatr'izay, ny fahitana ny teny anglisy tao amin'ny haino aman-jery nandritra ny 400 taona mahery dia anton-javatra iray hafa mahatonga azy io ho zava-dehibe. Ny fananganana ny masoivohom-baovao iraisam-pirenena voalohany any London dia fampandrosoana manamarina izany vaovao izany.

Fanononana? Fanononana?

Ahoana no nahatonga ny anglisy ho lasa fiteny manerantany?

Ny anglisy; Na dia fiteny efa nanjakazaka erak'izao tontolo izao aza izy tamin'ny taona 2020, dia tsy nahazo io endri-javatra io avy hatrany. Aorian'ny fivoarana ara-tantara dia afaka miteny isika fa ny teny anglisy dia fiteny nanjakazaka tamin'izao tontolo izao. Ny anglisy; Satria fiteny ofisialin'ny firenena manana fahefana ara-toekarena, kanto ary siansa izy io, dia mora ny nanaparitaka eran'izao tontolo izao. Na izany aza, azontsika atao ihany ny milaza fa misy lafin-javatra sasany mampiavaka ny anglisy amin'ny fifandraisana eran-tany.

 • Ny fitomboan'ny fanjakana britanika
 • Ny fidiran'i Etazonia ho fanjakana manjaka taorian'ny fahaverezan'ny fahefan'ny empira britanika
 • Revolisiona indostrialy
 • Ny fisongadinana sy ny fanaparitahana ny rafitra banky
 • Ny fanitarana ny fifandraisana eo amin'ny fanjakana sy ny filàna fiteny iraisana noho io antony io
 • Ny fisongadinana sy ny fiparitahan'ny fahitalavitra sy radio, indrindra ny sinema
 • Fandrosoana miavaka amin'ny fikarohana siantifika sy ny fianarana akademika
 • Na dia mbola tsy eo amin'ny tsena aza ny Internet dia mampitombo ny fahafahan'ny olona mampiasa vaovao.

Vokatr'izany dia afaka milaza isika fa ny fivoarana etsy ambony dia zava-dehibe amin'ny fiteny anglisy lasa ankehitriny.

Inona no maha-zava-dehibe ny anglisy amin'ny vanim-potoana iainantsika?

Ny vanim-potoana niomerika, ny fototr'izy ireo dia napetraka tamin'ny taona 1990; Nanomboka dingana fampandrosoana matotra izany tamin'ny taona 2000 ary taty aoriana tamin'ny taona 2010 ary lasa androany. Ny fanjavonan'ny sisintany; manintona ny saina ho fivoarana manan-danja indrindra amin'ny vanim-potoana niomerika. Raha atao teny hafa, olona mipetraka any Torkia; Na eo aza ny fahasamihafana eo amin'ny ora sy ny toerana misy azy dia afaka mifampiresaka amin'ireo olona miaina amin'ny lafivalon'izao tontolo izao izy amin'ny fotoana rehetra. Amin'izao fotoana izao dia afaka milaza isika fa ny olona samy hafa jeografia dia mila fiteny iraisana. Ny anglisy; Io no fiteny iraisan'ny olona sy ny andrim-panjakana hatry ny ela.

Mba hahazoana tombony amin'ireo fitaovana natolotry ny tontolo virtoaly ho antsika Ny anglisy mila fandikan-teny mihoatra ny hatramin'izay. Samy tranokala sy rindranasa finday; Mampiasa ny teny anglisy ho fiteny iraisana izy io. Ho fanampin'izany, ny e-varotra, izay manolo ny varotra nentim-paharazana, dia mampiasa anglisy ihany koa. Raha atao teny hafa, dia tsy maintsy ilaina ny fahaizanao miteny anglisy raha te hamaky, hahatakatra ary handray soa amin'ny zavatra rehetra hitanao eo amin'ny tontolo virtoaly!

Maninona no zava-dehibe ny anglisy Rehefa mamaly ny fanontaniana dia ilaina ny miresaka zavatra azo ampiharina mba ho azon'ny olona. Ilaina ny fahalalana ny anglisy mba hanarahana ny fivoarana siantifika sy teknolojia. Ohatra, ny antsipiriany rehetra nozaraina momba ny coronavirus, ny fandalinana vaksiny ary ny olana maro hafa; mazàna dia misy ny harem-bahiny.

Ho fanampin'izay, afaka miteny isika fa ny olona na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao dia afaka miteny amin'izao tontolo izao isaky ny maniry. Misaotra ireo horonan-tsary Anglisy nakarina tao amin'ny YouTube, tsy vitsy ny isan'ireo olona mifanatrika amin'ny asa aman-draharaha sy ny fampianarana isan-karazany! Misy ihany koa ny olona miresaka amin'ny mpanaraka an'arivony amin'ny alàlan'ny fandefasana mivantana amin'ny Internet! Lahatsary sy lahatsoratra; Miparitaka amin'ny hafainganan'ny hazavana, amin'ny Internet, izany. Na izany aza, izay te hampandre ny feony Ny anglisy tsy maintsy atao!

Azontsika atao ny manazava amin'ny ohatra iray tsara ny fomba ahafahan'ny fahalalana anglisy manimba sisintany. Greta Thunberg avy any Suède, 18 taona izao; Tamin'ny volana aogositra 2018 dia nanomboka fihetsiketsehana izy tamin'ny fotoana nandraisany andraikitra manohitra ny fiovan'ny toetr'andro. Manintona ny saina amin'ny fitokonan'ny sekoly ho an'ny toetrandro, Thunberg; Mpikatroka mafana fo izy hatrizay. Ny zavatra manan-danja indrindra mampiavaka an'i Thunberg amin'ireo mpikatroka mafana fo hafa dia tsy isalasalana fa ny fombany tsara. Raha atao teny hafa, manazava izay tiany holazaina i Thunberg amin'ny fehezanteny sy ny feon'ny feo tena marina; izy io koa dia manome fahatsapana mahery vaika amin'ny teny anglisy mahafinaritra azy. Thunberg; Ny anglisy Raha tanora izy, dia mety tsy ho re ny feony na dia teo aza ny tranga marina nataony!

Fampiasana dikanteny anglisy malalaka be koa! Tokony holazaintsika fa ny fandikan-teny anglisy dia ampiasaina amin'ny fitsaboana, teknolojia ary sehatra maro hafa, indrindra ny fifandraisana iraisam-pirenena. Ankoatr'izay, indrindra eo amin'ny tontolon'ny niomerika Dikanteny anglisy Ampiasaina amin'ny asa mamokatra be izy io. Manokana dia ilaina ny miresaka momba ny fitaoman'ny anglisy amin'ny marketing nomerika. Ny fisian'ny fahafaha-manao nomerika dia zava-dehibe tokoa amin'ny fitomboan'ny marika lehibe sy lasa manerantany! Izany no antony itomboan'ny orinasa tsirairay ny fangatahana fandikana anglisy. Ankoatry ny, Fandikan-teny anglisy Misy koa ny fanatsarana ny serivisy omeny.

Noho ny fitomboan'ny fangatahana fandikan-teny dia anaovana fanavaozana ihany koa ny serivisy fandikan-teny. Ny fisian'ny serivisy fandikan-teny famoronana dia ahafahana mizara ny fandikana anglisy koa manerantany. Vokatr'izany dia afaka milaza isika fa ny fandikan-teny anglisy dia eo afovoan'ny tontolon'ny fifandraisana nomerika. Ho fanampin'izay, ny hetsika ara-javakanto dia arahana akaiky noho ny fandikana anglisy. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, Fandikan-teny anglisy; Izy io dia mahita ny toerana misy azy amin'ny sehatra rehetra amin'ny alàlan'ny fampifanarahana ny fivoaran'ny teknolojia faran'izay haingana.

Noho ireo antony rehetra ireo dia afaka milaza isika fa ny anglisy dia manan-danja tokoa amin'ny taonantsika. Any am-pianarana, tontolon'ny asa sy na aiza na aiza no eritreretinao Learn English Tsy nilaina intsony izany fa voatery.


APLIKA Alemàna QUIZ dia an-tserasera

Ry mpitsidika malala, navoaka tao amin'ny fivarotana Android ny fampiharana quiz. Afaka mamaha ny fitsapana alemà ianao amin'ny fametrahana azy amin'ny findainao. Azonao atao ihany koa ny mifaninana amin'ny namanao amin'ny fotoana mitovy. Afaka mandray anjara amin'ny quiz nahazo loka ianao amin'ny alàlan'ny fampiharana anay. Azonao atao ny mijery sy mametraka ny fampiharana ao amin'ny fivarotana app Android amin'ny fipihana ny rohy etsy ambony. Aza adino ny mandray anjara amin'ny quiz hahazoana vola, izay hatao tsindraindray.


AZA MIJERY ITY CHAT FA HO ADALA IANAO
Azo vakiana amin'ny fiteny manaraka koa ity lahatsoratra ity


Mety ho tianao koa ireto
Mametraha valiny

Ny adiresy email dia tsy ho namoaka.